Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju
Preskočite do glavnog sadržaja

Izjava o zaštiti osobnih podataka za FlyMeAway Putničku agenciju d.o.o.

FlyMeAway Putnička agencija d.o.o. (u daljnjem tekstu FlyMeAway) poštuje vašu privatnost i temelji svoje Internet stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo.

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka za FlyMeAway Putničku agenciju d.o.o. (u daljnjem tekstu: Izjava) odnosi se na usluge koje pruža FlyMeAway Putnička agencija d.o.o., Savska ceska 41, 10000 Zagreb. Primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine te će u slučaju nesklada imati prednost pred drugim odredbama koje se odnose na obradu osobnih podataka, a koje se nalaze u Općim uvjetima putovanja FlyMeAway Putničke agencije.

Pregledavanjem i korištenjem Internet stranica www.flymeaway.hr, slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

Za obradu podataka odgovoran je:

 • FlyMeAway Putnička agencija d.o.o.
 • Savska cesta 41, 10000 Zagreb
 • Tel. (+385) 1 5626898 ili 091 9331029
 • E-mail: info@flymeaway.hr

Za obradu Vaših osobnih podataka možemo angažirati pružatelje usluga iz zemalja koje su izvan EU-a. To ćemo učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

FlyMeAway prikuplja samo one podatke koje nam Vi želite dati ili one koji su neophodni za izvršenje ugovorenih usluga.

Prikupljamo osobne podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, država rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), spol, državljanstvo, broj mobitela ili telefona, adresa e-pošte, broj osobnog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica), državu izdavanja i datum isteka osobnog dokumenta, broj kreditne kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja.

 

RAZDOBLJE ČUVANJA PRIKUPLJENIH PODATAKA

FlyMeAway pohranjuje i obrađuje podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi. Neki od propisa koji određuju razdoblje čuvanja podataka su: Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) te Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (NN 46/18).

 

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Sve vrste Vaših osobnih podataka FlyMeAway obrađuje u sljedeće svrhe:

 • REALIZACIJA UGOVORA – Osobne podatke prikupljamo kako bismo u potpunosti mogli izvršiti ugovorenu uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli sastaviti traženu ponudu za klijenta.

 

 • KONTAKTIRANJE – Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku ugovornog odnosa možemo stupiti s Vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu: poziv, SMS, elektronička pošta, društvene mreže, pismeno poštom. Ukoliko je klijent dao privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati u svrhu informiranja klijenata o našim uslugama te novostima.

 

 • ISPUNJENJE ZAKONSKIH OBVEZA – FlyMeAway je obvezan nadležnim državnim i međunarodnim tijelima, u pojedinim situacijama, dostaviti i omogućiti pristup određenim osobnim podacima svojih klijenata.

 

NAČINI PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše podatke možemo prikupiti na sljedeće načine:

 • PRIKUPLJANJE PODATAKA PUTEM NAŠE INTERNET STRANICE – Prilikom rezervacije ili kupnje naših putovanja, prikupljamo podatke o putnicima kroz naš rezervacijski sustav gdje klijent sam upisuje tražene podatke.

 

 • PRIKUPLJANJE PODATAKA DIREKTNIM KANALIMA I U POSLOVNICI – podatke o klijentima možemo prikupiti putem e-mail komunikacije, telefonskog razgovora, SMS razgovora ili dolaskom u poslovnicu. Prikupljeni podaci potrebni su u svrhu izrade ponude, vršenja rezervacije putovanja ili su potrebni za izvršenje naših usluga.

 

 • PRIVOLA - Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

 

PROSLIJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA

FlyMeAway nikada neće dijeliti Vaše osobne podatke s poslovnim suradnicima koji namjeravaju iskoristiti u marketinške svrhe, osim ako nam niste dali određeno dopuštenje za to.

Vaše osobne podatke ove Izjave možemo prosljeđivati drugim društvima u svrhu izvršenja naših obveza prema Vama ili naših zakonskih obveza (npr. hotelima, prijevoznicima, zračnim lukama, restoranima i ostalim pružateljima turističkih usluga). Također Vaše podatke možemo ponuditi partnerskim tvrtkama koje nam pomažu u održavanju naše Internet stranice www.flymeaway.hr. Neki od navedenih poslovnih partnera mogu biti smješteni izvan države u kojoj ste pristupili ovoj web stranici. Naš glavni davatelj usluga za Internet stranice nalazi se u Latviji.

Naše partnerske tvrtke moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke kao i FlyMeAway. Obavezni su poštivati pravni ugovor o čuvanju Vaših osobnih podataka koje obrađuju isključivo po instrukcijama od strane FlyMeAwaya.

 

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

FlyMeAway obrađuje Vaše osobne podatke po sljedećim načelima:

 • TOČNOST, POTPUNOST, AŽURNOST, OBRADA PODATAKA NA POŠTEN NAČIN – Podatke koje FlyMeAway prikuplja i obrađuje moraju biti točni, potpuni, ažurni i obrađeni na pošten način.

 

 • POVJERLJIVOST - Osobni podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i uporabe te se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju fizičke osobe onoliko vremena koje je potrebno za ostvarenje svrhe prikupljanja podataka.

 

 • ZAKONITOST – Osobni podaci koje FlyMeAway prikuplja i dalje obrađuje u skladu su sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i posebnim zakonima.

 

 • SVRHOVITOST – FlyMeAway prikuplja osobne podatke samo u svrhu u kojoj su podaci prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

 

PRAVA KLIJENATA

 • PRAVO NA ISPRAVAK - Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

 

 • PRAVO NA BRISANJE - Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

 

 • PRAVO NA PRISTUP - Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ukoliko obrađujemo, ima pravo dostave sljedećih informacija: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, , informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

 

 • PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE - Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka u sljedećim slučajevima:

            - ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka

           - ako je   obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenje podacima

            - ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili

            - ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

 • PRAVO NA MOGUĆNOST PRIJENOSA - Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: - ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja ugovora i - ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

 

 • PRAVO NA PRIGOVOR – klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.

 

 • PRAVO NA ŽALBU - Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a. Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim kontakt podacima koji su navedeni u uvodnom članku ove Izjave.

 

UNOS I PRIJENOS PODATAKA O KREDITNIM KARTICAMA

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

 

IZMJENE OVE IZJAVE

FlyMeAway može izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni a što uključuje između ostalog i putem objave na FlyMeAway Internet stranicama www.flymeaway.hr.

 

U Zagrebu, 23.05.2018.

FlyMeAway Putnička agencija d.o.o.

Up